Tjänster

Tjänster vi erbjuder:

Beräkningar

 • Energi
 • Dagsljus
 • Solvärmelast
 • LCA
 • Beräkningar för Miljöbyggnad
 • Investeringsbedömning


Konsultuppdrag


 • Byggprojektledning
 • Projektledning miljöbyggnads certifiering
 • Energisamordning
 • Byggkonsult
 • Byggkonsult utomlands
 • Modellering på avancerad nivå i IDA ICE